Obljetnica 15 godina rada 2004. – 2019.

Svake godine Udruga prezentira svoj rad i promiče tradicijske običaje na godišnjim manifestacijama i sajmovima: