CILJEVI UDRUGE

Cilj djelovanja Udruge je poboljšanje kvalitete života u zajednici, te društva u kojem će svi građani/ke biti jednaki u svojim pravima i slobodama i koji će aktivno sudjelovati u kreiranju svog života prema svojim potrebama.

Programski ciljevi Udruge usmjereni su na:

DJELATNOSTI UDRUGE

U svrhu ostvarivanja ciljeva , Udruga će obavlja sljedeće djelatnosti:

PODRUČJA DJELOVANJA

Područja djelovanja Udruge sukladno ciljevima su: