Sjedište udruge : 53230 Korenica , A. Stepinca 14

Kontakti :

Nina Čančar mob-0996721075 predsjednica udruge   

Marijana Nahod mob – 0995141105 tajnica udruge / voditeljica projekata

email: udruga.zena.nit@gmail.com